Vi kan se, at du bruger en browser, som vi ikke understøtter. Derfor vises TripAdvisors website eventuelt ikke korrekt.Vi understøtter følgende browsere:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Ændring af anmeldelser og registrering af svindel


Ændring af anmeldelser

Gennemgår TripAdvisor anmeldelser?
Ja. TripAdvisor gennemgår anmeldelserne for at sikre, at de lever op til vores kriterier Retningslinjer.
Hvordan sikrer TripAdvisor kvaliteten af anmeldelserne?
Vi har en gruppe redaktører, der gennemlæser tvivlsomme anmeldelser. Vi bruger også automatiske værktøjer på webstedet, der hjælper med at markere tvivlsomt indhold i anmeldelserne, og alle vores millioner af engagerede rejsende holder også øje med webstedet.
Hvorfor bliver nogle anmeldelser offentliggjort hurtigt, mens andre tager længere tid?
Størstedelen af anmeldelserne bliver offentliggjort senest 12 timer efter, de er blevet indsendt. Hvis en anmeldelse er markeret til at skulle læses grundigere igennem af vores redaktører, kan det tage længere tid, især i vores mest travle sæsoner. Vi forsøger at basere alle de beslutninger, vi tager, på, hvad der er mest nyttigt og relevant for vores medlemmer. TripAdvisor er en gratis ydelse til vore rejsende, og vi forsøger på bedste vis at administrere hurtighed og kvalitet i offentliggjorte anmeldelser på webstedet. Det kan tage adskillige uger at gennemgå anmeldelser, der skal undersøges nærmere.
Hvorfor bliver en anmeldelse markeret til at skulle læses grundigere igennem?
Der kan kræves en yderligere gennemgang at noget indhold i nogle anmeldelser for at sikre, at den lever op til vores kriterier for offentliggørelse. Her er to eksempler på indhold, der ikke lever op til vores kriterier:
 • Sprogbrug, der er personligt fornærmende:
  "Der var insekter overalt, og den fede, dovne og uvenlige vært burde skamme sig over at arbejde i NYC!"
 • Kommentarer om andre anmeldelser eller anmeldere:
  "Ok, til den, som skrev de klager, prøv da lige at kvitte stofferne... Slap da helt af. Hvis du har tid til at brokke dig over 20 manglende klinker, skulle du være blevet hjemme i din campingvogn og være ynkelig dér!"
Hvis I gennemgår anmeldelserne, hvorfor er funktionen "Anmeld upassende indhold” så ved hver anmeldelse?
Det kan ske, at en upassende anmeldelse slipper igennem. I disse sjældne tilfælde kan vores medlemmer anmelde materialet til os og dermed hjælpe med at opretholde indhold af høj kvalitet på vores websted.
Kontrollerer TripAdvisor fakta?
TripAdvisor får millioner af anmeldelser og har mere end en million hoteller, restauranter og seværdigheder, det vil derfor være umuligt for os at kontrollere fakta i anmeldelserne.

Vi offentliggør i gennemsnit 16 anmeldelser og meninger hvert minut og mener, at alene mængden af anmeldelser giver rejsende mulighed for at få fakta, få øje på tendenser blandt anmeldelserne og kan bestemme, om et indlogeringssted er det rigtige for dem.
Offentliggør TripAdvisor kun positive anmeldelser? Offentliggør TripAdvisor kun negative anmeldelser?
Så længe en anmeldelse lever op til vores kriterier, offentliggør vi både de positive og negative. Størstedelen af anmeldelserne er ganske vist positive, men vi har ingen indflydelse på og ændrer ikke indholdet i anmeldelserne.
 

Registrering af svindel

Hvad anses for at være svindel?
Anmeldelser af indkvartering, seværdigheder og restauranter skal kun skrives af medlemmer af TripAdvisor, der har haft en oplevelse, som de vil dele med fællesskabet.

Følgende handlinger kan anses for at være svigagtige:
– Forsøg fra en ejer (eller andre, der handler på vegne af ejendommen) på at forbedre en ejendoms ry ved:
 • selektivt at bede om anmeldelser udelukkende fra gæster, der har haft en positiv oplevelse
 • at skrive en anmeldelse af deres egen ejendom
 • få familie og venner til at skrive positive anmeldelser
 • indsende en anmeldelse på vegne af en gæst
 • kopiere evalueringsskemaer og indsende dem som anmeldelser
 • presse et medlem af TripAdvisor til at fjerne sin negative anmeldelse
 • tilbyde rabatter, opgraderinger eller særlig behandling i bytte for en anmeldelse
 • ansætte en virksomhed, der specialiserer sig i optimering, en tredjepartsvirksomhed inden for marketing eller andre til at indsende anmeldelser
 • udgive sig for at være en konkurrent eller en gæst i en hvilken som helst forstand

– forsøge at skade deres konkurrenter ved at indsende en negativ anmeldelse.
 • Ejere bør ikke skrive anmeldelser af direkte konkurrenter, selvom de fortæller om en sand oplevelse


I sidste ende gælder følgende: Ethvert forsøg på at vildlede, påvirke eller udgive sig for at være en rejsende anses for at være svindel og vil blive straffet.
Hvordan registrerer I svindel?
Vi kan desværre ikke give oplysninger om, hvordan vi registrerer svindel, da mulige svindlere derved vil kunne finde veje til at omgå vores system. Vi kan dog oplyse, at vi bruger en stor mængde tid og ressourcer på at sikre, at indholdet på TripAdvisor afspejler rigtige oplevelser, som rejsende har haft. Vi har specialister i kvalitetssikring med en bred vifte af professional erfaring, der hjælper med at forstærke vores forebyggelsesmetoder, og vores team bruger tusindvis af timer hvert år på at sikre integriteten af indholdet på TripAdvisor. Vi bruger også automatiske værktøjer, der hjælper med at markere tvivlsomt indhold i anmeldelserne, og alle vore millioner af engagerede rejsende holder også øje med webstedet.
Hvorfor bruger TripAdvisor ikke godkendelse af navne eller kræver et bevis på opholdet?
TripAdvisor er ikke en virksomhed, hvor der foretages transaktioner. Vores medlemmer foretager research på vores websted, men reservationer foregår gennem vores partnere. Vi indsamler derfor ikke kreditkort- eller reservationsoplysninger.

Vi føler, at vore kunder ville gå glip af værdifulde oplevelser, der muligvis ikke inkluderer en overnatning, eller bor på et hotel med en ven eller et familiemedlem, som betaler for værelset.
Hvad sker der, hvis der opdages falske anmeldelser på et indlogeringssted?
Hvis vi opdager falske anmeldelser af et indlogeringssted, får det flere konsekvenser:
 • Et indlogeringssted kan falde adskillige pladser ned i TripAdvisors popularitetsindeks. Oplysninger om placeringen af indlogeringssteder håndteres fra sag til sag og er beskyttet.
 • Indlogeringsstedet vil ikke længere komme i betragtning til TripAdvisor’s Travelers Choice Awards, Top 10-lister, pressemeddelelser osv.
 • Der vil muligvis blive sat en stor rød advarselsmeddelelse op på indlogeringsstedets side, hvor der står, at der kan forekomme mistænkelige anmeldelser.
Hvis der foregår svindel i forbindelse med et indlogeringssted, hvorfor så ikke bare helt fjerne det fra webstedet?
Dette er nøjagtig, hvad nogle indlogeringssteder ønsker. Vi mener, at en rød meddelelse er en bedre straf og giver flere oplysninger til rejsende, så de kan foretage det bedst mulige valg.
Findes der virksomheder, som specialiserer sig i, at indsende falske anmeldelser på vegne af et indlogeringssted?
Ja, der findes virksomheder, der påstår, at de kan forbedre et indlogeringssteds status i Trip Advisors popularitetsindeks ved at indsende anmeldelser. Vi har dog allerede en del af disse virksomheder i søgelyset, og indlogeringsstederne er blevet forsvarligt straffet. Brug af sådanne tjenester er imod vores regler og resulterer i straf, som nævnt ovenfor.
Er det ulovligt at indsende eller opfordre til falske anmeldelser?
Ud over at det er i strid med vores betingelser, og at det er uetisk, så er det også i strid med loven i mange retskredse. I juli 2009 i New York afgjorde Attorney General, Andrew Cuomo, en sag, som resulterede i, at en virksomhed skulle betale en bøde på USD 300.000 for at have offentliggjort falske brugeranmeldelser. Det er også forbudt at indsende falske anmeldelser i bl.a. Storbritannien, Frankrig, Italien og Tyskland, Irland, Sverige og Holland i henhold til EU-direktivet om urimelig handelspraksis, der er vedtaget af disse lande.
 

Oplysninger til TripAdvisor-medlemmer

Hvordan skal TripAdvisor-besøgende bruge webstedet?
TripAdvisor offentliggør i gennemsnit 16 anmeldelser og meninger hvert minut. Alene mængden af anmeldelser, der er offentliggjort for de enkelte indlogeringssteder, giver rejsende mulighed for at basere deres beslutninger på baggrund af manges meninger.

Vores råd til rejsende, når de læser anmeldelserne af et indlogeringssted, er, at de skal se bort fra uregelmæssigheder, som virker overdrevent kritisk og overdrevent komplimenterende. Det, der er tilbage, er offentlighedens samlede viden.
Det indlogeringssted, hvor jeg har foretaget min reservation, har nu en rød advarsel på – skal jeg annullere min reservation?
Vi kan ikke rådgive dig mht. om du skal beholde eller annullere din reservation, men vi håber dog, at dét, at vi deler disse oplysninger, er med til at hjælpe i planlægningen af fremtidige rejser. TripAdvisor offentliggør advarsler på indlogeringssteder, som vi mener, har forsøgt at manipulere med vores popularitetsindeks.

Vi mener, det er vigtigt at advare vores medlemmer i de tilfælde, hvor der er foretaget ihærdige forsøg på at forvrænge placeringen af et indlogeringssted på vores websted.
Jeg blev tilbudt et incitament for en anmeldelse – er det ok?
Nej. Ejerne af et indlogeringssted er velkomne til at opfordre deres gæster til at indsende en anmeldelse, når gæsterne rejser hjem, men det er ikke tilladt at tilbyde incitamenter som f.eks. rabatter, opgraderinger eller særbehandling på det nuværende eller fremtidige ophold i bytte for anmeldelser. Hvis du er blevet tilbudt et incitament af nogen, skal du give os besked om det.
Hvordan kan brugere af webstedet give TripAdvisor besked om eventuel svindel?
Hvis du vil anmelde forudindtaget indhold, skal du sende en e-mail til os. Vi undersøger klagen, og pålægger en eventuel nødvendig straf. Send datoen, titlen på anmeldelsen og andre oplysninger, som du mener kan hjælpe os med at forstå situationen, til os. Vi sætter stor pris på den hjælp, som vi får, fra vores fantastiske gruppe af loyale medlemmer.
 

Oplysninger til TripAdvisor-ejere

Må jeg bede mine gæster skrive en anmeldelse?
Ja. Selvom du ikke må indsende evalueringsskemaer på vegne af dine gæster eller give incitamenter til at skrive anmeldelser, må du godt bede dine gæster skrive en anmeldelse af deres oplevelse på dit indlogeringssted.

Besøg vores Ejerside og få flere oplysninger om, hvordan du lovligt opfordrer til at skrive anmeldelser, administrerer og markedsfører din registrering.
Kan mine gæster skrive en anmeldelse fra computeren i vores lobby?
Vi anbefaler, at gæster indsender deres anmeldelse, når de er kommet hjem fra deres rejse. En anmeldelse, der er indsendt fra en computer i hotellets lobby, kan fremstå som skrevet af en ansat.
Kan en ejer bede anmelderne om at fjerne deres anmeldelser?
Helt enkelt, nej. Hvis der er problemer med indholdet i en anmeldelse, skal du skrive et svar fra ledelsen.

Hvis en ejer ønsker at bruge vores system med private meddelelser til at sende en meddelelse, der er relateret til rejser, skal ejeren følge alle vores retningslinjer for private meddelelser.

Det er ikke muligt at opnå direkte kontakt mellem ejere og medlemmer af vores rejseforum gennem Trip Advisor. Alle brugere af vores websted forbliver anonyme, medmindre de bestemmer sig for at oplyse deres e-mail-adresse i deres anmeldelse. Hvis du vil se vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du klikke her.
Der er pålagt en straf på mit indlogeringssted, og jeg ved ikke hvorfor. Hvad kan jeg gøre?
Hvis du skulle være usikker på, hvorfor du er blevet pålagt en straf, foreslår vi, at du taler med personalet på dit indlogeringssted eller dine markedsføringspartnere og spørger til deres aktiviteter på TripAdvisor. Du er velkommen til at kontakte os via din Ejerside med disse oplysninger og forklare de mistænkelige aktiviteter.
Hvordan kan ejere give TripAdvisor besked om eventuel svindel?
Besøg vores Ejerside. Under afsnittet der hedder ”Administrer anmeldelser”, skal du udfylde formularen ”Anfægt en anmeldelse”. Vi undersøger klagen, og pålægger en eventuel nødvendig straf. Send datoen, titlen på anmeldelsen og andre oplysninger, som du mener kan hjælpe os med at forstå situationen, til os. Vi sætter stor pris på den hjælp, som vi får, fra vores fantastiske gruppe af loyale medlemmer.