Retningslinjer for indhold og fællesskabet

Hos Tripadvisor er det vores mission at hjælpe dig med at finde det gode derude, uanset hvor det er i verden. Vi er stolte af at have bidrag fra millioner af rejsende og give folk en platform til at vejlede og inspirere andre hver dag. Vi anerkender også, hvor vigtigt det er, at vores platform udgør et sikkert miljø for alle i rejsefællesskabet, og at bidragene på vores website indeholder nyttig og relevant vejledning, der hjælper rejsende med at planlægge deres rejser.

Det er derfor vi har udviklet og brugt mere end 20 år på at forfine vores retningslinjer for fællesskabet. Ud over vores generelle retningslinjer for fællesskabet er der yderligere retningslinjer for forskellige typer indhold på vores website, der er specifikke for den pågældende indholdstype.

Sidst opdateret d. 12. oktober 2021

Åbenlyst seksuelt indhold:

Vi offentliggør ikke indhold, der indeholder eksplicit seksuelt materiale med undtagelse af følgende tilfælde:

Oplevelser på feriesteder: Tripadvisor er klar over, at nogle af vores brugere rejser til specifikke feriesteder for at deltage i voksenaktiviteter, og på sådanne steder kan vi tillade seksuelle referencer, men vi tillader ikke grafiske eller eksplicitte beskrivelser af sådanne oplevelser, selv hvis det er direkte relevant for at forstå rejseoplevelsen på disse feriesteder.

Beretninger fra øjenvidner: Hvis du er vidne til eksplicit seksuel aktivitet, og det er relevant for din oplevelse og andre rejsendes oplevelse i fremtiden at fortælle om det, kan vi offentliggøre indholdet, så længe kommentaren ikke er for grafisk.

Indberetninger om seksuel aktivitet uden samtykke: I dette scenarie forbeholder vi os retten til at offentliggøre indhold, som nogle kan betragte som grafisk eller ekstremt, for at sikre at de rejsende bliver informeret om en eller flere begivenheder, der kan kompromittere deres sikkerhed.

Vold:

Vi er et rummeligt fællesskab, og vores brugere skal føle sig velkomne og trygge, når de besøger vores app eller website. Undlad at bruge sprog, der udtrykker intention om eller lyst til at skade bestemte personer eller ejendomme, opfordrer andre til at gøre det samme eller udtrykker et ønske om, at sådanne handlinger sker.

Indhold, der specifikt nævner, at folk skal skydes, dræbes, kvæles, overfaldes eller skades på nogen måde – selv hvis det er sarkastisk eller angivet på en overdreven måde – vil blive fjernet. Indhold, der forherliger strukturel skade på en ejendom, såsom trusler om bombning eller brand, vil blive fjernet. Indhold, der indeholder ovennævnte typer trusler, kan blive indberettet til politiet.


Vi offentliggør ikke indhold, der promoverer eller beskriver personlig deltagelse i kriminelle aktiviteter, der er ulovligt i landet, hvor ejendommen, stedet eller placeringen, der skrives om, er beliggende. Vi forbeholder os ret til at indberette tilfælde til myndighederne, som vi er blevet gjort opmærksom på, hvor børn er i fare, eller tilfælde af menneskehandel eller overhængende trusler mod en person eller ejendom.

Derudover fjerner vi indhold, der nævner:

  • En brugers eller rejsepartners deltagelse i prostitution, også selvom det er lovligt i den by eller det land, hvor aktiviteten finder sted
  • Deltagelse i ikke-medicinsk brug af narkotika, herunder anmodninger om køb, anskaffelse eller smugling af narkotika, med undtagelse af indhold, der beskriver personlig brug af alkohol eller hash. Tripadvisor accepterer ikke brug af ulovlige stoffer.
  • Deltagelse i ulovlig distribution af våben eller skydevåben.

Bidragydere kan inkludere beretninger fra øjenvidner om kriminelle handlinger, herunder, men ikke begrænset til, ansattes deltagelse i narkotika, vold, røveri og seksuelle overgreb. En sådan kontekst bør ikke forherlige voldelig eller ulovlig aktivitet, men er inkluderet for at være nyttig for fremtidige rejsende.

Tripadvisor overvåger ikke aktivt indhold, der omtaler omgåelse af ejendomsreglerne eller retningslinjer, såsom indtrængen eller nægte at betale et entrégebyr, og tillader, at disse forbliver på websitet.


Hold en sober tone! Vi anmoder om, at bidragydere undlader at bruge vulgære eller stødende ord. Vi tillader selvfølgelig ikke "meget stødende" ord, og vores generelle tommelfingerregel er, at hvis du ikke ville sige det offentligt, så lad være med at sige det her. I nogle kulturer vil visse ord måske ikke blive betragtet som problematiske, mens de i en anden kultur kan opfattes som yderst stødende. Vi er en global platform, så hvis et ord generelt anses for at være ekstremt krænkende i den kontekst, det bruges, i et hvilket som helst geografisk område, kan vi fjerne dette indhold af hensyn til vores globale fællesskab.

Vi beder vores fællesskab om at bruge den medicinske eller den anatomisk korrekte betegnelse, når de henviser til kropsdele eller kropsfunktioner. Vi kan vælge at offentliggøre slang eller mere dagligdagssprog baseret på den enkelte sag.

Vi tillader emojis, akronymer og slørede bandeord, så længe de ikke er stødende, især når de er rettet mod en enkeltperson.

Vi forbeholder os ret til at tillade sprog, der måske ellers ville blive betragtet som stødende, når vi mener, at det er nødvendigt for at videregive vigtige oplysninger til vores rejsefællesskab. Dette kan omfatte at fortælle om en oplevelse med en ejendomsrepræsentant eller andre gæster, der kan være relevante og informative for andre rejsende


Vi tillader ikke bidrag, der promoverer tjenester eller produkter, der tilbydes af bidragyderen. Med undtagelse af visse ledelsesfunktioner, der leveres til registrerede virksomheder, offentliggører vi ikke indhold, der primært er inkluderet af kommercielle årsager. Hvis du slår indhold op for at promovere din egen virksomhed, f.eks. en turudbyder eller en pakkevarevirksomhed, vil anmeldelsen blive fjernet.

Vi forbeholder os ret til at afvise ethvert link til websitet eller indhold, der anses for at være salgsfremmende eller irrelevant, såsom blogs, nyhedsartikler, henvisninger til sociale medier og kontaktoplysninger. Websitelinks kan være tilladt, når de er relevante og nyttige for rejseoplevelsen og ikke markedsføringsrelaterede. Det website, der bruges til at booke en rundvisning på et bestemt museum, kan f.eks. være nyttigt for rejsende.

Vi tillader ikke reklamer eller henvendelser, herunder websitelinks, med henvisende tags eller tilknyttede koder.


Indhold, der offentliggøres på Tripadvisor, er offentligt tilgængeligt og kan være synligt i generelle søgeresultater på internettet. Derfor fraråder vi dig på det kraftigste til at dele dine egne private oplysninger i indhold, som du indsender. Dette omfatter adgangskoder, e-mailadresser, loyalitets- og frequent flyer-numre, dit fulde navn, din privatadresse, andre personligt identificerende oplysninger eller andet, som du ikke ønsker delt offentligt. Når det er sagt, fjerner vi ikke indhold, fordi en bidragyder har valgt at inkludere sådanne oplysninger, men kan fjerne det på direkte anmodning fra den pågældende bidragyder.

Vi fjerner indhold, der indeholder private eller fortrolige oplysninger offentliggjort af virksomheder eller andre rejsende, såsom wi-fi-adgangskoder, dørkoder, e-mailadresser, der ikke er offentligt tilgængelige, kontaktoplysninger på sociale medier, loyalitets-/frequent flyer-numre og kreditkortnumre.

Vi tillader ikke, at brugere offentliggør indhold, der indeholder andre personers fulde navn (herunder efternavn). Undtagelser fra dette kan være:

  • Medarbejdere i den virksomhed, som du skriver om, som normalt omtales i virksomheden med deres efternavn, eller som har valgt at deltage på sociale medieplatforme med deres fulde navn og ansættelsessted.
  • Virksomhedens navn omfatter efternavnet på den navngivne medarbejder
  • Medarbejdere på ledelsesniveau,
  • Ejere/ejendomsbestyrere,
  • Kendisser
  • Medarbejdere i en ejendom, der svarer på anmeldelser på Tripadvisor med deres efternavn, eller
  • Alle navne på offentligt ansatte såsom læger, advokater osv.

Ejendomsejere: Vi fjerner svar fra ledelsen, hvis de indeholder oplysninger, der identificerer forfatteren og/eller andre gæster personligt, hvis sådanne oplysninger ikke er let tilgængelige i det indhold, som du svarer på. F.eks. en gæsts fulde navn, helbredsoplysninger eller rejseplan.

Særlig bemærkning angående oplevelser af Escape Room-typen eller lignende oplevelser, der har et overraskelsesmoment: Ødelæg det ikke for fremtidige rejsende ved at give hemmelige oplysninger om oplevelsen! Hvis du ikke udtrykkeligt giver de rejsende besked om spoiler-indhold, kan vi fjerne dit indlæg og bede dig om at indsende et opdateret indlæg uden disse oplysninger.


Vi vil gerne have, at du deler dine bedste, mest præcise rejsetip og råd med vores fællesskab – du skal bare sørge for, at alt indhold, som du indsender, er dit! Der bør ikke være omfattende citater fra andre kilder. Alt indhold, der plagieres eller kopieres fra andre websites, anmeldere/rejsende, ejendomsejere, e-mails eller trykte materialer, som du ikke har skrevet, vil blive fjernet.


Tripadvisor offentliggører ikke indhold, der fremmer intolerance, indeholder stødende stereotyper af eller tilskynder til had/partiskhed over for mennesker baseret på deres etniske eller sociale oprindelse, race, køn, kønsidentitet, kønsmæssige udtryk, seksuelle orientering, religiøse/spirituelle overbevisning, klasse, fysiske eller mentale evne, immigrationsstatus eller nationalitet. Hvis teksten ikke er eksplicit, vil vi overveje at fjerne indhold, der kan opfattes som udtryk for partiskhed eller had, selv om det ikke nødvendigvis er meningen. Visse ord vil måske ikke blive betragtet som problematiske, mens det samme ord i en anden kultur kan opfattes som yderst stødende. Vi er en global platform, der bruges på tværs af geografiske områder, og hvis et ord er stødende i et hvilket som helst geografisk område, når det bruges til at formidle den samme mening, fjerner vi det af hensyn til vores globale fællesskab.

Vi anerkender, at lokale love og bestemmelser nogle steder kan kræve, at virksomheder ændrer eller tilpasser den service, som de yder, baseret på en persons race, kønsidentitet eller -orientering, religion, seksuelle præferencer eller nationalitet. Vi opfordrer rejsende, der oplever et sådant scenarie, til at skrive ærlige, personlige beretninger om deres oplevelse, og vi respekterer deres ret til at kritisere eller fordømme enhver form for diskriminerende praksis, som de kan støde på hos en virksomhed, selv i tilfælde, hvor denne praksis kan være i overensstemmelse med lokal lovgivning eller bestemmelser.


Vær venlig! Ingen personlige fornærmelser eller andre unødvendige og krænkende kommentarer om andre personer.

Tripadvisor er ikke stedet til at markedsføre din foretrukne politiske kandidat eller sag, som du støtter. Vi sætter pris på din passion, men i modsætning til andre websites, der giver brugere mulighed for at skrive om alt, hvad de har lyst til, fokuserer Tripadvisor-platformen på rejseoplevelser. Alle væsentlige kommentarer om politiske eller religiøse præferencer, etik eller større sociale problemer, der ikke er relevante for rejser eller opfordrer til ikke-rejserelaterede diskussioner på vores platform, vil blive fjernet.

Da vi er en global rejseplatform og hjælper folk i hele verden, forstår vi, at du til tider måske vil skrive på et sprog, der ikke er dit modersmål. Vi anbefaler, at du ikke bruger en maskine til at oversætte, da teksten ofte kan blive forvansket, og den oprindelige intention går tabt. Hvis en maskine blev brugt til at oversætte, og indholdet er svært at forstå, kan vi fjerne det. Sørg for, at dit indlæg bruger det korrekte alfabet for sprog, som vi understøtter, ellers kan det gøre indhold svært at læse.

Brug ikke HTML-tags, og skriv ikke kun med STORE BOGSTAVER.