Erklæring om tilgængelighed

Hos Tripadvisor vil vi gerne sikre, at vores platform fungerer for alle rejsende. Derfor forpligter vi os til at gøre vores website og app tilgængelige for alle. Vi arbejder hele tiden på at integrere tilgængelighed i kernen af alt, hvad vi designer og bygger. Vi vil gerne høre fra dig! Du kan sende en e-mail til os på accessibility@tripadvisor.com, så vi kan fortsætte med at arbejde på at give dig den bedst mulige oplevelse.