Vi kan se, at du bruger en browser, som vi ikke understøtter. Derfor vises Tripadvisors website eventuelt ikke korrekt.Vi understøtter følgende browsere:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
Påvirk flere rejsende

Kom gratis i gang – vælg din startpakke for at se, hvordan verdens største rejseplatform kan hjælpe dig med at styrke din virksomhed.

Få mest muligt ud af Tripadvisor med vores kombinationspakke, der giver den bedste værdi for pengene.

Gør din side bedre
30-dages gratis prøveperiode: Business Advantage
  • Vis et direkte link til dit website og dit telefonnummer
  • Vis dine bedste anmeldelser og billeder til gæster
  • Få adgang til eksklusive data, så du kan spore dine resultater
Få flere oplysninger
Kombinationspakke
Forstærk din tilstedeværelse
30-dages gratis prøveperiode
plus gratis reklamer for 100 $
  • Bedste værdi for pengene
  • Giv din profil et løft med Business Advantage
  • Få førsteklasses eksponering med sponsorerede placeringer
  • Få de bedste resultater på Tripadvisor
Få flere oplysninger
Bliv set først
Gratis reklamer for 75 $: sponsorerede placeringer
  • Placer din virksomhed over søgeresultaterne for området
  • Få værdifuld eksponering på dine konkurrenters sider
  • Få højt kvalificeret trafik til din ejendom
Få flere oplysninger
Vælg din registrering for at aktivere din startpakke
Er du allerede på Tripadvisor? Log på
Succeshistorier
Antallet af bookinghenvisninger er steget
Selenta Group
Nu kan vi konkurrere med de store kæder
The Royal Heritage Haveli
Vi opnår en belægningsgrad på 90 %
Corpo Santo Hotel
Sponsorerede placeringer er en god investering
The Derby Hotels Collection
Jeg får flere direkte henvisninger
Central Hotel and Forum Hotel
Vi har i gennemsnit oplevet en stigning på 20 % i antallet af bookinghenvisninger
25Hours Hotels
Det sparer mig for provisionsomkostninger
Gran Hotel Aminta
Vi kan godt lide, at vores reklame vises over søgeresultaterne
Berkeley Hotel and Spa
Nogle af vores kunder:
1
Vælg din startpakke
Find den mulighed, der fungerer bedst for din virksomhed.
2
Vælg din ejendom
Hvis du allerede har en konto, skal du logge på her.
3
Kom i gang på få minutter
Det er nemt at sætte op – du skal bare indtaste din virksomheds kontaktoplysninger.
490 millioner rejsende om måneden
Tripadvisor er verdens største rejseplatform. 74 % af de rejsende, som booker direkte på et hotels website, besøger faktisk Tripadvisor som en del af deres søgning.
64 USD tjent for hver 1 USD, der bliver brugt
En uafhængig undersøgelse viste, at hoteller tjener 64 USD på det øgede antal bookinger gennem Tripadvisor for hver 1 USD, som de bruger på websitet.
600.000 registrerede ejendomme
Ejendomme fra hele verden bruger Tripadvisor til at styrke deres forretning, øge deres rækkevidde og påvirke rejsende, der er klar til at booke, online.
BUSINESS ADVANTAGE
Giv din profil en opgradering
Din ejendom har sin egen unikke historie. Hvorfor ikke dele den med dine gæster? Med Business Advantage kan du få adgang til vækstskabende værktøjer, der forbedrer din profil – og hjælper dig med at skille dig ud.
Få flere oplysninger
SPONSOREREDE PLACERINGER
Tiltræk de rejsendes opmærksomhed
Lige nu er der gæster i dit område, der søger efter overnatningssteder. Sponsorerede placeringer gør det nemt at øge din synlighed – så de ser dig først.
Få flere oplysninger
KOMBINATIONSPAKKE
Få mest muligt ud af Tripadvisor
Udnyt alle Tripadvisors tilbud. Invester i din side, og tilføj direkte henvisningslinks med Business Advantage. Giv derefter din side en fordel i forhold til konkurrenterne med sponsorerede placeringer.
Få flere oplysninger
Kilder: interne logfiler fra Tripadvisor, comScore-undersøgelsen "Path to Purchase", Forrester-undersøgelsen "Total Economic Impact"