Vi kan se, at du bruger en browser, som vi ikke understøtter. Derfor vises TripAdvisors websted eventuelt ikke korrekt.
Vi understøtter følgende browsere:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Registrer din virksomhed på TripAdvisor

Nyder du godt af TripAdvisors helt gratis registreringer?

 • Nå ud til millioner af rejsekunder
 • Mere end 260 millioner forbrugere søger hver måned efter rejser på TripAdvisor. Du kan præsentere dine rejseprodukter og -tjenester (hotel, B&B, seværdighed, turspakke, restaurant osv.) for millioner af kvalificerede rejsekunder.

 • Bliv set på de mest populære rejsewebsteder på nettet
 • Ved at registrere dine produkter og tjenester i TripAdvisors rejsekatalog bliver du ikke kun set på www.tripadvisor.dk's prisvindende websted, men også på andre førende rejsewebsteder.

 • Levér dit budskab på det helt rigtige tidspunkt
 • TripAdvisor kan med sin avancerede søgeteknik hjælpe dig med at nå ud til forbrugerne på nøjagtig det tidspunkt, hvor de er ved at lave research til en rejse. Som hotelejer i Aalborg vil du for eksempel drage stor fordel af at registrere din ejendom hos TripAdvisor. Forbrugere, der søger efter hoteller i Aalborg, får adgang til dine oplysninger, herunder en beskrivelse af ejendommen og et billede, og kan være godt på vej til at reservere et værelse!

Vælg din virksomhedstype

Hvis du er en officiel repræsentant for din ejendom, tjeneste eller virksomhed, kan du registrere din enhed gratis hos TripAdvisor i dag. Læs vores politikker for registreringer nedenfor for at få flere oplysninger

TripAdvisors politik for registreringer
Indkvarteringssteder

Vi registrerer indkvarteringssteder, der tilbyder flere værelser/enheder på en specifik adresse og har kapacitet til mere end et selskab af gæster ad gangen.

Indkvarteringsstedet skal have et officielt navn og en officiel adresse, og ledelsen skal dagligt være til stede på indkvarteringsstedet.

For at blive registreret i en bestemt indkvarteringskategori skal vores redaktører godkende, at indkvarteringsstedet enten:

Lever op til TripAdvisors retningslinjer inden for den kategori, der beskrives her. Dette betyder, at vi er nødt til at se disse tjenester beskrevet på indkvarteringsstedets websted eller en samarbejdspartners websted, såsom turistrådet eller en reservationspartner.

ELLER

Har licens som præcis den type indkvarteringssted fra enten lokale turisme- eller myndighedsrepræsentanter.

For at være under fanen ”Hoteller” skal indkvarteringsstedet tilbyde alle fire af følgende faciliteter:

 • En reception, der er åben og bemandet døgnet rundt.
 • Daglig rengøring inkluderet i værelsesprisen.
 • Privat badeværelse til hver enhed.
 • Hvis der er et krav om minimumophold, må det højst være 3 overnatninger.

For at være under fanen ”B&B’er/kroer” skal indkvarteringsstedet have:

 • Daglig bemanding på indkvarteringsstedet.
 • Daglig rengøring inkluderet i værelsesprisen.

Krav til fanen ”Specialiserede indkvarteringssteder” omfatter:

 • Indkvarteringsstedet skal have daglig bemanding.
 • Alle indkvarteringssteder, der tilbyder delte værelser (i stil med sovesale), vil blive betragtet som vandrerhjem og blive beskrevet under ”Specialiserede indkvarteringssteder”.

Lejede ferieboliger” omfatter:

 • Private feriehuse, -villaer eller -enheder (lejligheder osv.), der er tilgængelige for et selskab/en gruppe rejsende ad gangen til eksklusiv brug.
 • Indkvarteringssteder, hvor husene/enhederne er på forskellige adresser, selvom de er ejet/administreret af én virksomhed.
 • Indkvarteringssteder uden fuldtidsbemanding på samme beliggenhed som gæsteindkvarteringen.
 • Se mere om registrering af en lejet feriebolig på TripAdvisor.
Seværdigheder

Vi opfører permanente interessepunkter for turister. Vi inkluderer registreringer med udstyrsudlejning til sportsrelaterede aktiviteter såsom cykler, surfbrætter og scootere. Vi registrerer ikke bil-/køretøjsudlejning, udlejning af elektronisk udstyr (såsom mobiltelefoner, tablets og GPS-enheder) eller personlige ting (såsom klapvogne, strandparasoller og kameraer).

Seværdigheden skal have et officielt navn, en adresse og et offentliggjort telefonnummer. Den skal være åben/tilgængelig for kunder på regelmæssig, fastlagt basis. Forudbestemte åbningstider eller afgange skal være offentliggjorte på et officielt websted eller i en trykt brochure.

Hvis seværdigheden ikke er et fast sted (f.eks. tur eller krydstogt), skal planlagte afgange og destinationer (hvis det er relevant) tilkendegives på webstedet eller i en brochure. Vi registrerer virksomheder, der tilbyder endagsture/-krydstogter.

Virksomheder, der tilbyder private ture, kan kvalificere sig til registrering, hvis:

 • Virksomheden tilbyder dagture (men ikke med overnatning eller over flere dage).
 • Virksomheden har licens fra/er anerkendt af repræsentanter fra de lokale by- eller turismemyndigheder.
 • Virksomheden har et websted.
 • Ordet ”privat” figurerer i den registrerede titel.
Restauranter

Vi registrerer restauranter, der har åbent for den almene offentlighed. For kæder registrerer vi hvert sted som en individuel restaurant.

Egenskaber for registreringer på TripAdvisor
Egenskab
Detaljer
Placering af registrering
Registreres under den geografiske beliggenhed for ejendoms adresse.
Brugeranmeldelser
TripAdvisors besøgende kan skrive anmeldelser af den registrerede enhed, men vi kan ikke garantere brugeranmeldelser.
Billede
Du kan vedhæfte et billede af dit indkvarteringssted (kun filformaterne .jpg, .gif eller .png) til din registrering, når du udfylder formularen. Maks. størrelse for hvert billede er 5 MB.
Beskrivelse
Du kan skrive en beskrivelse, der vedlægges din registrering. Begrænsninger: Maksimalt 500 tegn, ingen HTML-tags, ingen telefonnumre, webstedsadresser eller e-mailadresser, og undlad udelukkende at skrive med STORE BOGSTAVER.
Kontakt- og ejendomsoplysninger inkluderet
Indkvarteringssteder:
Indkvarteringsstedets navn, adresse, minimum- og maksimumpris, korteste ophold, antal værelser, indkvarteringsstedets type (hotel, motel, B&B osv.) og faciliteter. Kontaktoplysninger (telefon, e-mail og webadresse) kan anføres ved en erhvervsregistrering – gå til TripAdvisor for Business for at få flere oplysninger.
Seværdigheder:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og webstedsadresse.
Restauranter:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og webstedsadresse. Inkluder køkkener, kvarterets beliggenhed, gennemsnitlig pris for et måltid, åbningstider og særlige egenskaber i din registrering.

TripAdvisor forbeholder sig ret til at ændre i disse politikker når som helst og til at afvise eller fjerne registreringer på ethvert grundlag.