Hawaii State Capitol
Hawaii State Capitol
4
07:00-18:00
Mandag
07:00 - 18:00
Tirsdag
07:00 - 18:00
Onsdag
07:00 - 18:00
Torsdag
07:00 - 18:00
Fredag
07:00 - 18:00
Folk siger ...
Edward
Af Edward
Beautiful and Interesting State Capitol - but Not Very Visitor Friendly
jun. 2023
Hawaiis delstatshovedstad i centrum af Honolulu er en interessant og smuk bygning, dybest set modernistisk i midten af århundredet, med nogle brutalistiske elementer og specifikke polynesiske/hawaiianske elementer, tema og layout. Vi besøgte i 2016 og derefter igen i juni 2023. Den centrale gårdhave er simpelthen åben mod himlen og udadtil, så man frit kan vandre ind i den uden egentlig at gå "indenfor" noget. Rhis gør det meget repræsentativt for en masse arkitektur på Hawaii, og passende til det lokale klima, som er ret jævnt og mildt, uden for meget egentlig regn (dette er den læ/tørre side af øen). Det har et dejligt centralt rum med himlen, indrammet af strukturen, i stedet for en egentlig kuppel eller centralt overdækket rum. Designet afspejler temaer som bølger, vulkaner og hawaiiansk arkitektur. De lovgivende kamre er dejlige og indeholder Koa-træ-sæder til medlemmerne, mens guvernørkontoret på øverste etage har et forkammer, åbent for offentligheden i åbningstiden, beklædt helt i Koa-træ. Stedet indeholder faktisk en enorm mængde Koa-træ, som nu er truet, og mængden af brugt træ ville i dag være uerstattelig ifølge personalet, der talte med os. Det kræver også meget pleje. Når det er sagt, så er det smukt. Man kan til enhver tid gå ind i den åbne stueetage i det centrale rum. Men for at gå i de lovgivende kamre skal man være der, når de er åbne, hvilket ikke er normalt, eller på anden måde held og tilfældigvis være der, når de åbnes kortvarigt til en funktion. Vi fik lov ind til en. Ellers må man forsøge at kigge ind ad vinduerne. For at se resten skal man tage en elevator/elevator op, selvom der er en lukket utilitaristisk/brandtrappe. Hver etage ovenover er afsat til en anden del af regeringen. Op ad trapper er der ikke meget at se på nogen af etagerne bortset fra de forskellige udsigter på gangbroerne omkring det centrale åbne rum og øverste etage, direktionsetagen, med guvernørens kontor og et område, hvor man kan se ud over byen. visninger. Forkammeret til guvernørens kontor er åbent for offentligheden i normal åbningstid, og man kan blot åbne døren og gå ind. Der er dog nogle problemer med at besøge det, så følgende praktiske oplysninger er nyttige. Hjemmesiden har minimal information om at besøge hovedstaden for sightseeing. Den nævner en selv-guidet tur, men mangler detaljer om, hvordan man gør det, eller andre oplysninger udover at angive, at en guidebrochure er tilgængelig. Det giver telefonnumre og kontaktoplysninger til offentligheden - få adgang til kontoret ovenpå, og dette er nyttigt og vil være nødvendigt for at komme ind til ovenpå. På grunden af det centrale område er der et skrivebord med sikkerhedsvagter, der er mistænksomme over for besøgende, specifikt turister, der bare vil se det, og som ikke er der for statens forretning osv. Da vi var der, vidste de ikke noget om besøgende, der laver en selv-guidet tur, og da vi nævnte, at hjemmesiden nævnte en brochure, troede de os ikke og ville ikke lade os gå ovenpå, medmindre vi kunne få dem i kontakt med nogen ovenpå, som sagde, at vi kunne noget op. Vi ringede til offentlighedskontoret og fik dem til at tale med vagterne. Offentlighedskontoret er faktisk mest til offentlig involvering i regeringen, ikke turisme eller besøg i hovedstaden, og der er ikke noget specifikt kontor til at sørge for det. Men folk med offentlig adgang er meget venlige og hjælpsomme, og de bad vagterne om at lade os komme op, fordi vi kunne lave en selv-guidet tur. De forklarede det hele for os og gav os brochuren. Personalet på guvernørens kontor var også yderst hjælpsomme og venlige, forklarede detaljerne og kunstværket for os, tog billeder af os osv. Vi tog dertil i 2016 først, da bygningen ikke var under opførelse. Bassinerne og grundene omkring den var derfor i udsigt. Men da vi gik i 2023, var grunden omkring bygningen under renovering og var afspærret. Jeg giver derfor et par billeder fra 2016 for at vise, hvordan grunden ser ud uden byggeriet. De øvrige billeder er fra 2023.

Foreslå ændringer til forbedring af det, vi viser.
Forbedr denne registrering
Ture og oplevelser
Udforsk forskellige måder at opleve dette sted på.
Indtægter påvirker de oplevelser, der er fremhævede på denne side, få flere oplysninger.
Planlæg dit besøg
Området
Adresse
Kvarter: Downtown Honolulu
Ret direkte henvendelse

Vi udfører kontrol på anmeldelser.
Tripadvisors tilgang til anmeldelser
Alle Tripadvisor-anmeldelser går igennem et automatisk sporingssystem, før de bliver offentliggjort, for at indsamle oplysninger med henblik på at besvare følgende spørgsmål: hvordan, hvad, hvor og hvornår. Hvis systemet registrerer noget, der potentielt er i modstrid med vores retningslinjer for fællesskabet, offentliggøres anmeldelsen ikke.
Når systemet registrerer et problem, kan en anmeldelse automatisk afvises, sendes til validering hos anmelderen eller manuelt gennemgås af vores team af indholdsspecialister, der arbejder døgnet rundt for at opretholde kvaliteten af anmeldelserne på vores website.
Vores team kontrollerer alle anmeldelser på vores website, som vores fællesskab mener ikke opfylder vores retningslinjer for fællesskabet.
Få mere at vide om vores anmeldelsespolitik.
4.0
160 anmeldelser
Fremragende
45
Meget godt
66
Gennemsnitligt
45
Dårlig
4
Frygtelig
0

Edward
Santa Rosa, Californien1.966 bidrag
jun. 2023
Hawaii's state capitol in downtown Honolulu is an interesting and beautiful building, modernist mid-century in style basically, with some brutalist elements, and specific Polynesian/Hawaiian elements, theme, and layout. We visited in in 2016 and then again in June 2023.

The central courtyard is simply open to the sky and to the outside, so one may freely wander into it without actually going "inside" anything. Rhis makes it very representative of a lot of architecture in Hawaii, and appropriate for the local climate, which is fairly even and mild, without too much actual rain (this is the lee/dry side of the island). It has a lovely central space with the sky, framed by the structure, in place of an actual dome or central roofed space. The design reflects themes such as the waves, volcanoes, and Hawaiian architecture.

The legislative chambers are lovely and contain Koa wood seats for the members, while the governors office on the top floor has an antechamber, open to the public during business hours, sheathed entirely in Koa wood. The place actually incorporates a huge quantity of Koa wood which is now endangered and the amount of wood used would today be irreplaceable according to the staff who talked to us. It also requires much care. That said, it is beautiful.

One may enter the open ground floor of the central space at any time. However, to go in the legislative chambers one will need to be there when they are open, which is not normal, or otherwise luck out and happen to be there when they are opened briefly for a function. We were allowed in to one. Otherwise, one must try to look in through the windows. To see the rest, one must take a lift/elevator up, although there is an enclosed utilitarian/fire staircase. Each floor above is devoted to a different part of the government. Up stairs, there's not much to see on any of the floors except for the different views on the walkways around the central open space, and the top floor, the executive floor, with the governor's office and an area to look over the city for nice views. The antechamber of the governor's office is open to the public during business hours normally and one may simply open the door and walk in.

However, visiting it has some issues, so the following practical information is useful. The website has minimal information on visiting the capitol for sightseeing. It mentions a self-guided tour but lacks details on how to do it, or other information aside from stating that a guide brochure is available. It does provide phone numbers and contact information for the public-access office upstairs, and this is helpful and will be needed to get in to the upstairs. On the ground of the central area, there is a desk with security guards who are suspicious of visitors, specifically tourists who simply want to see it and who are not there fore government business, etc. When we were there, they did not know anything about visitors doing a self-guided tour and when we mentioned that the website mentioned a brochure, they did not believe us and would not let us go upstairs unless we could get them in contact with someone upstairs who said we could some up. We called the public access office and had them talk to the guards. The public-access office is actually mostly for public involvement in government, not tourism or visiting the capitol, and there is no specific office to provide that. However, the public-access people are very friendly and helpful and they told the guards to let us come up because we could do a self-guided tour. They explained the whole place to us and gave us the brochure. Also, the staff in the governor's office were also extremely helpful and friendly, explaining the details and artwork to us, taking pictures of us, etc.

We went there in 2016 first, when the building was not undergoing construction. The pools and grounds around it were therefore in view. However, when we went in 2023, the grounds around the building were undergoing refurbishment and were walled off. I am therefore providing a couple pictures from 2016 to show what the grounds look like without the construction. The other pictures are from 2023.
Skrevet d. 19. august 2023
Denne anmeldelse er udtryk for en subjektiv holdning skrevet af et Tripadvisor-medlem og ikke af Tripadvisor LLC. Vi udfører kontrol på anmeldelser.

PAboyinFL
Ocala, FL1.252 bidrag
jun. 2023 • Par
We walked over to the state Capitol after visiting Iolani Palace. It’s an open air design that appears to be from the 1970s. It’s drab and lacks character. You can’t get inside except for the center open air court. There is also an odd construction looking wall surrounding the actual building, but there is no visible construction, so perhaps it’s intended to be part of the complex.

There are a few interesting statues on the grounds.
Skrevet d. 25. juni 2023
Denne anmeldelse er udtryk for en subjektiv holdning skrevet af et Tripadvisor-medlem og ikke af Tripadvisor LLC. Vi udfører kontrol på anmeldelser.

PBPG
Yorkshire, UK6.010 bidrag
sep. 2022
Opened in 1969, it is a bit of a concrete monstrosity but it helps by being an open quadrangle in the centre open to the skies, There is a large glass mosaic in the centre.
Skrevet d. 20. november 2022
Denne anmeldelse er udtryk for en subjektiv holdning skrevet af et Tripadvisor-medlem og ikke af Tripadvisor LLC. Vi udfører kontrol på anmeldelser.

pchnmain
LA/OC765 bidrag
sep. 2022
The Hawaii State Capitol is in the style of "Hawaiian international architecture", which is an American adaption of Bauhaus style. The building also has features which symbolize various aspects of Hawaii. Some examples include:

* The building is surrounded by a reflecting pool, symbolizing the Pacific Ocean.
* The two legislative chambers are cone-shaped, symbolizing the volcanoes that formed the Hawaiian Islands.
* The columns around the perimeter of the building have shapes resembling royal palm trees. There are eight columns in four rows at either side of the building to represent the eight main islands.
* The Capitol is built with an open-air design, with a central atrium, which allows the elements to enter; and there are four planters in the atrium for kukui trees--the Hawaii state tree.

While I appreciate the architectural elements of the building, my exploration of the grounds was less than impressive. For example:

* Barriers were erected around the capitol in 2021, in response to FBI warnings about potential civil protest. Although "decorated", a wooden fence remains.
* The reflecting pool was drained.
* The planters in the atrium were empty, as the trees had died.

I understand that building maintenance in tropical environments is a lot of work. But frankly, a simple power wash alone would go a long way to clean the place up and make it look more impressive.
Skrevet d. 20. november 2022
Denne anmeldelse er udtryk for en subjektiv holdning skrevet af et Tripadvisor-medlem og ikke af Tripadvisor LLC. Vi udfører kontrol på anmeldelser.

TeamWard
Nottingham, UK5.177 bidrag
jun. 2022 • Familierejse
While near the Palace go and visit the Hawaii State Capitol building, a great piece of architecture and well worth a quick wander around and through the building open centre
Skrevet d. 20. juni 2022
Denne anmeldelse er udtryk for en subjektiv holdning skrevet af et Tripadvisor-medlem og ikke af Tripadvisor LLC. Vi udfører kontrol på anmeldelser.

ITRT
Virginia38.570 bidrag
mar. 2022
Hawaii’s capitol building is located near Iolani Palace and houses the offices of the governor and other state officials. The building itself was designed with lots of open space to convey the government is an open one. Near the archives building on the palace grounds is a path that leads to the back of the capitol building. In front is a statue of Father Damien, the Catholic priest who administered to the Hawaiians with leprosy. At the back of the building is a statue of the Queen Liliuokalani who was the last sovereign monarch of the Hawaiian Kingdom. The building has eight columns which are intended to represent the eight Hawaiian islands.
Skrevet d. 16. juni 2022
Denne anmeldelse er udtryk for en subjektiv holdning skrevet af et Tripadvisor-medlem og ikke af Tripadvisor LLC. Vi udfører kontrol på anmeldelser.

BigMerk
Glasgow, UK2.286 bidrag
mar. 2022
I have visited many of the nations state Capitol buildings over the years so I appreciate how unique this building is. The arch iTU re is great and quite simple. The 2 chambers sitting on the ground floor with open space between them is unique too. When we visited it was a weekend so the building wasn’t open but the last I read, the building was remaining closed to the public (due to Covid restrictions) until further notice. Shame.

Great to have seen it though, even if just from the outside.
Skrevet d. 27. marts 2022
Denne anmeldelse er udtryk for en subjektiv holdning skrevet af et Tripadvisor-medlem og ikke af Tripadvisor LLC. Vi udfører kontrol på anmeldelser.

WorldTraveler
Columbus, OH339 bidrag
nov. 2021 • Familierejse
Just walked around outside to look at the building. Very interesting architecture, enjoyed the outside hallways between rooms and open-air center between houses.
Skrevet d. 25. november 2021
Denne anmeldelse er udtryk for en subjektiv holdning skrevet af et Tripadvisor-medlem og ikke af Tripadvisor LLC. Vi udfører kontrol på anmeldelser.

timoteo2016
Rovato, Italien2.013 bidrag
jul. 2020 • Par
HAWAII STATE CAPITOL è il loro parlamento, il numero dei pilastri rappresenta il numero delle isole.
Da visitare se sei in zona
Skrevet d. 1. juni 2021
Denne anmeldelse er udtryk for en subjektiv holdning skrevet af et Tripadvisor-medlem og ikke af Tripadvisor LLC. Vi udfører kontrol på anmeldelser.

globtrotteuse
Frankrig114.896 bidrag
feb. 2020
Bâtiment impressionnant de par sa taille et ce qu'il représente.
On se demande cependant s'il est majestueux ou juste hideux. A ce stade, je n'ai pas encore la réponse !
Skrevet d. 5. april 2020
Denne anmeldelse er udtryk for en subjektiv holdning skrevet af et Tripadvisor-medlem og ikke af Tripadvisor LLC. Vi udfører kontrol på anmeldelser.

Viser resultaterne 1-10 af 160
Indtægter påvirker de oplevelser, der er fremhævede på denne side, få flere oplysninger.
Er dette din Tripadvisor-registrering?
Ejer eller bestyrer du denne ejendom? Gør krav på din registrering gratis, så du kan svare på anmeldelser, opdatere din profil og meget mere.
Gør krav på din registrering

Hawaii State Capitol (Honolulu) - anmeldelser - Tripadvisor

Ofte stillede spørgsmål om Hawaii State Capitol


Restauranter i nærheden af Hawaii State Capitol: Restauranter i nærheden af Hawaii State Capitol på Tripadvisor