Mingxiu Garden

Mingxiu Garden anmeldelser, Wuming County

Mingxiu Garden
4
Seværdigheder og vartegn • Kulturhuse
Læs mere
08:30-18:30
Mandag
08:30 - 18:30
Tirsdag
08:30 - 18:30
Onsdag
08:30 - 18:30
Torsdag
08:30 - 18:30
Fredag
08:30 - 18:30
Lørdag
08:30 - 18:30
Søndag
08:30 - 18:30
Folk siger ...
Two day tour from Lijiang
jul. 2016
En fantastisk tur der tager så meget for 670 Yuan pris pr. person, herunder alle entré, hotel og måltider. Fire timers rejse fra Lijian til shangrila midt by, hvor vi boede en nat i en meget god kvalitet moderne kinesisk hotel. Pris pr. dobbeltværelse i receptionen var 680 Yuan for 670 Yuan kostede turen var god! Afhentning foregik på 7,50 er i nærheden af vores hotel. Vi havde en stoppe op for at se Yangzte river. Vej til den udsigtsplatform gennem en lang, lang labyrint af boder, der sælger souvenirs, smager osv. guiden hver af os med en gratis oxygen cylinder og fik os til at tage et par flødeboller tidligt på og holdt op så vi sov ikke så vi fik ikke få meters højde chatter en endeløs sygdom. Jeg Stoppede slået fra, så vi kunne købe ekstra cannisters som vi ville være på 3200 meter for en lang tid, og med overnatning. Derefter frokost, der var ok - den kinesiske klagede det var ikke så godt som ikke meget kød. Derefter ud på den Potatso Park (se min anmeldelse). Brug for gode vejr, men vi fik våd. Men guide havde givet os en lang tykke frakker med kapper. Derefter til Shangri-la cjty og består af tre-templet bygninger og verdens største bøn tromme. Kort gåtur i den gamle bydel for at besøge et tempel Det største tempel huser et stort buddhistisk-statue klemt ind i bygningen. Den store bøn drum udenfor tager mindst 6 personer til spin. Derefter til et tibetansk traditionel middag med,, te, vin og underholdning med andre busrejsende (7.30 kl. 22:00 til kl. 21:00). Og så til hotellet til at slappe af. For ikke at få meters fortalte ikke at have bruser sygdom, eller i det mindste bare meget korte. De lokale ikke bruser meget ofte af denne grund som den varme vand gør blodflowet hurtigere. DAG 2 kl. 7.30 starter efter morgenmaden og besøg i Yunnan Institute of buddhistiske studier. Kun åben for organiserede ture og vi blev vist rundt af en af eleverne. Huser en stor 10m i diameter offeralter med et stort guld Buddha og uvurderlige kunstgenstande. Vi oplyst et stearinlys og blev vist hvordan bede til Buddha. Tilsyneladende nævnte tilfældigvis Panchen Lama (anden efter Dalai Lama) besøgte i 2015 og vi blev vist videoen. Lang præsentation på Dzi - mønstrede Agate-cylindriske sten med en til 20+ øjne som stammer fra tibetanske kultur og kan vælge høje priser og er svære at komme forbi. Sagde at besidde mystiske kræfter og bringe held at bæreren. Gamle og ren dZi dråber Tibet er yderst værdifuldt og sjældne. Uanset hvor mange eller hvor få øjnene de bjørn, alle dZi vulster skal have magt til at bringe held og lykke, vi kan afværge den Mystic onde osv. balancerende blodtryk. Ejere og vil brugere af disse vulster velsignet med uventede kredit, held og perfektion. Forklarer, hvorfor alle de kinesiske turister på coach var at købe. Også udstillinger på tibetansk Amber (forstenede-harpiks) - meget dyrt, og skulle have helbredende egenskaber og slidt ned til kroppen lugt på grund af manglende badning modvirke. Derefter en dårlig kvalitet frokost på en sandet 'restaurant' hvor selv kinesisk klagede. Derefter til lokale Tibetansk landsby 20 huse hvor en hjemmegående husmor gav os en 90 minutters præsentation i hendes hus på deres levevis. Derefter piskes afsted en klud fra bordet dækker et bredt udvalg af sølv smykker og andre ting. Ganske gode priser og mange købte. Hun gav også hendes mobil nummer og inviterede os til deres Nytår fester. Selv om hun var helt high-tech med hendes mobil og en enkelt Tibetansk landsby hus kreditkort læseren - han han. Før vi rejste, landsby kvinder solgte små kopper soyamælk på 5 Yuan og pandekager på 5 Yuan - ret dyrt for hvor vi blev men de har ganske rigtigt blevet erhvervsfolk siden åbningen deres landsby 2 år siden. Derefter ud på se bossfjender Tiger Gorge på den Yangzte river (se min anmeldelse) og derefter tilbage til Lijiang da vi ankom omkring kl. 20.30 - en lang dag!

Foreslå ændringer til forbedring af det, vi viser.
Forbedr denne registrering
Vær den første til at uploade et billede
Området
Adresse
Bedste i nærheden
Vi rangerer disse restauranter og seværdigheder ved at opveje anmeldelser fra vores medlemmer mod, hvor tæt de befinder sig på dette sted.
Restauranter
3 inden for 5 km
Seværdigheder
2 inden for 10 km

4.0
1 anmeldelse
Fremragende
0
Meget godt
1
Gennemsnitligt
0
Dårlig
0
Frygtelig
0

Chris_from_Essex
Essex180 bidrag
jul. 2016 • Familierejse
A great tour taking in so much for the 670 Yuan price per person including all entrance fees, hotel and meals. Four hour journey from Lijian to Shangrila city where we stayed the night in a very good quality modern Chinese hotel. Price per double room in reception was 680 Yuan so the 670 Yuan cost for the trip was good! Pick up was at 7.50 am near our hotel. We had a stop off to view the Yangzte river. The way to the viewing platform was through a long, long maze of stalls selling souvenirs, smacks, etc. The guide provided each of us with a free oxygen cylinder and got us to take a few puffs early on and kept up an endless chatter so we wouldn't sleep so we didn't get altitude sickness. Stopped off so we could buy extra cannisters as we would be at 3200 metres for a long time and overnight. Then lunch which was OK - the Chinese were complaining it wasn't so good as not much meat.
Then onto the Potatso Park (see my review). Need good weather but we got soaked. But guide had provided us with long thick coats with hoods.
Then on to Shangri-la cjty and short walk in old town to visit a temple made up of three temple buildings and the worlds largest prayer drum. The main temple houses a large buddhist statue shoe horned into the building. The large prayer drum outside takes at least 6 people to spin. Then to a Tibetan traditional dinner with hotpot, teas, wine and entertainment with other coach parties (7.30 pm till 9pm). Then to hotel to relax. Advised not to have shower in order not to get altitude sickness, or at least just very short. The locals dont shower very often for this reason as the hot water makes the blood flow faster.
DAY 2
7.30am start after breakfast and visit to the Yunnan Institute of Buddhist Studies. Only open to organised tours and we were shown round by one of the students. Houses a huge 10m diameter altar with a large gold Buddha and priceless artifacts. We lit a candle and were shown how to pray to Buddha. Apparently the Panchen Lama (second after the Dalai Lama) visited in 2015 and we were shown the video. Long presentation on Dzi - patterned agate cylindrical stones with one to 20+ eyes which originate in Tibetan culture and can command high prices and are difficult to come by. Said to possess mysterious powers and bring good fortune to the wearer. Ancient and pure dZi beads of Tibet are extremely precious and rare. No matter how many or how few eyes they bear, all dZi beads are supposed to possess the mystic power of bringing luck, warding off evil, etc.stabilizing blood pressure. Owners and wearers of these beads are blessed with unexpected credit, luck and perfection. Explains why all the Chinese tourists on the coach were buying.
Also exhibits of Tibetan amber (fossilised pine resin) - very expensive and supposed to have healing properties and worn to counteract body smell due to lack of bathing.
Then a poor quality lunch at a wayside 'restaurant' where even the Chinese were complaining.
Then on to local Tibetan village of 20 houses where a housewife gave us a 90 minute presentation in her house on their way of life. Then whipped off a cloth from the table covering a range of silver jewellery and other items. Quite good prices and many bought. She also gave her mobile number and invited us for their New Year celebrations. Although a basic Tibetan village house she was quite high tech with her mobile and credit card reader - he he. Before leaving, village women were selling small cups of soya milk at 5 Yuan and pancakes at 5 Yuan - quite expensive for where we were but they have quite rightly become business people since opening their village 2 years ago.
Then onto see the Leaping Tiger Gorge on the Yangzte river (see my review) and then back to Lijiang arriving around 8.30 - a long day!

Skrevet d. 29. juli 2016
Denne anmeldelse er udtryk for en subjektiv holdning skrevet af et Tripadvisor-medlem og ikke af TripAdvisor LLC.
Er der manglende eller unøjagtige oplysninger?
Foreslå ændringer til forbedring af det, vi viser.
Forbedr denne registrering
Ofte stillede spørgsmål om Mingxiu Garden

Mingxiu Garden holder åbent:
  • Søn - Lør 08.30 - 18.30