Vi kan se, at du bruger en browser, som vi ikke understøtter. Derfor vises TripAdvisors websted eventuelt ikke korrekt.
Vi understøtter følgende browsere:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Registrer en ressource på TripAdvisor


Udfyld felterne nedenfor for at registrere dig som ressource på TripAdvisor.

Felter, der er markeret med stjerne (*), er påkrævede.

Dine oplysninger

Dit navn: *
Din tilknytning til denne registrerede enhed:
*  (f.eks. ejer, chef, marketingsdirektør osv.)
Din e-mail-adresse: *

URL: *

Registreringsoplysninger for din ressource

Angiv oplysningerne som du ønsker, at de skal blive vist på TripAdvisors websted og partnerwebsteder.

Ressourcens officielle navn: *
Ressourcetype: *
Gadenavn: *
Adresse:
By: *
Stat eller provins: *
Postnummer: *
Land: *
Telefonnummer:
*  inklusive områdenummer (f.eks. 000-000-0000)
Faxnummer:
    inklusive områdenummer (f.eks. 000-000-0000)
E-mail-adresse:
Den registrerede enheds placering:
(Indtast den geografiske placering på vores websted, der er mest passende for din registrerede enhed. Du kan f.eks. vælge at være registreret i København, hvis du er rundtursarrangør i Sydsjælland, men arrangerer rundture i København.)


Vælg dit billede

  • Dit billede skal være i .gif- eller .jpg-format. Der må ikke være kanter.
  • Vertikale (højere end de er brede) billeder ser bedst ud.
  • Vi tilpasser alle billeder, så de ikke er større end 150 pixels i bredden og 200 pixels i højden.
  • Send ikke billeder med en filstørrelse på over 100 KB.
  • Vi accepterer ikke logoer, kun billeder af ejendomme.

Tryk på knappen Gennemse, og find det billede, du vil bruge på din computer:
Billedfil:

Skriv din beskrivelse

Indtast en beskrivelse af din ejendom her (kun på engelsk, maksimum 75 ord, ingen HTML-adresser, ingen webstedsadresser eller e-mail-adresser, undlad udelukkende at skrive med STORE BOGSTAVER):


Indsend denne enhed til registrering

* Afkryds dette felt for at bekræfte, at du er officiel repræsentant for den ressource, som du indsender denne registreringsanmodning for, og at de indsendte oplysninger er korrekte. Ved at indsende et billede bekræfter du også, at du har retten til at bruge dette billede på nettet og bekræfter, at du holder TripAdvisor skadesløs ved alle problemer med ophavsret, der kunne opstå ved din brug af billedet.

Gennemse formularen grundigt, før du sender den ind, og lad være med at trykke på knappen Indsend mere end én gang.TripAdvisor forbeholder sig ret til at ændre i disse regler når som helst og til at afvise eller fjerne anmodninger om registrering på ethvert grundlag.