Vi kan se, at du bruger en browser, som vi ikke understøtter. Derfor vises TripAdvisors websted eventuelt ikke korrekt.
Vi understøtter følgende browsere:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Om TripAdvisor


TripAdvisor® er verdens største rejsewebsted, der sætter rejsende i stand til at planlægge og få den perfekte rejse. TripAdvisor giver råd fra rigtige rejsende, som du kan stole på, og tilbyder et bredt udvalg af rejser og planlægningsfunktioner med ukomplicerede links til reservationsværktøjer. TripAdvisor-webstederne er de største rejsefora i verden med flere end 60 millioner unikke besøgende* hver måned, 44 millioner medlemmer og over 200 millioner anmeldelser og meninger. Webstederne drives i 30 lande over hele verden, herunder Kina som daodao.com. TripAdvisor driver også TripAdvisor til erhverv, som er en afdeling, der giver virksomheder i turistindustrien adgang til TripAdvisors millioner af rejsende hver måned.

TripAdvisor, Inc. (NASDAQ: TRIP) styrer og driver websteder under 24 andre mærker for rejsemedier, og sammenlagt tiltrækker stederne flere end 75 millioner unikke besøgende** om måneden. TripAdvisors rejsemediemærker omfatter: www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.everytrail.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.lafourchette.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.travelpod.com, www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viatorcom.dk, www.virtualtourist.com og www.kuxun.cn.

*Kilde: comScore Media Metrix for TripAdvisor-websteder, globalt, Januar 2013

**Kilde: Google Analytics, worldwide data, April 2013

©2015 TripAdvisor, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Kontaktoplysninger og vejbeskrivelse til vores kontor
  • Postadresse: TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, Newton, MA 02464, USA
  • Se vejbeskrivelse til vores kontor
  • Telefonnummer på hovedkontor: 617-670-6300
  • Fax: 617-670-6301