Vi kan se, at du bruger en browser, som vi ikke understøtter. Derfor vises TripAdvisors websted eventuelt ikke korrekt.
Vi understøtter følgende browsere:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Registrer din virksomhed på TripAdvisor

Nyder du godt af TripAdvisors helt gratis registreringer?

 • Nå ud til millioner af rejsekunder
 • Mere end 260 millioner forbrugere søger hver måned efter rejser på TripAdvisor. Du kan præsentere dine rejseprodukter og -tjenester (hotel, B&B, seværdighed, rundturspakke, restaurant osv.) for millioner af kvalificerede rejsekunder.

 • Bliv set på de mest populære rejsewebsteder på nettet
 • Ved at registrere dine produkter og tjenester i TripAdvisors rejsekatalog bliver du ikke kun set på www.tripadvisor.dk's prisvindende websted, men også på andre førende rejsewebsteder.

 • Levér dit budskab på det helt rigtige tidspunkt
 • TripAdvisor kan med sin avancerede søgeteknik hjælpe dig med at nå ud til forbrugerne på nøjagtig det tidspunkt, hvor de er ved at lave research til en rejse. Som hotelejer i Aalborg vil du for eksempel drage stor fordel af at registrere din ejendom hos TripAdvisor. Forbrugere, der søger efter hoteller i Aalborg, får adgang til dine oplysninger, herunder en beskrivelse af ejendommen og et billede, og kan være godt på vej til at reservere et værelse!

Vælg din virksomhedstype

Hvis du er en officiel repræsentant for din ejendom, tjeneste eller virksomhed, kan du registrere din enhed gratis hos TripAdvisor i dag. Læs vores politikker for registreringer nedenfor for at få flere oplysninger

TripAdvisors politik for registreringer
Indkvarteringssteder

Vi registrerer indkvarteringssteder, der tilbyder flere værelser/enheder på én specifik adresse og kan håndtere mere end et hold gæster ad gangen.

Indkvarteringsstedet skal have et officielt navn og en officiel adresse, og ledelsen skal dagligt være til stede på indkvarteringsstedet.

For at blive registreret i en bestemt kategori for indkvarteringssteder, skal vores redaktører kunne bekræfte, at indkvarteringsstedet enten:

Lever op til TripAdvisors retningslinjer inden for den kategori, der beskrives her. Dette betyder, at vi er nødt til at se disse tjenester beskrevet på indkvarteringsstedets websted eller en samarbejdspartner, såsom turistrådets eller en reservationspartners websted.

ELLER

Har licens som præcis den type indkvarteringssted fra enten lokale turisme- eller myndighedsrepræsentanter.

For at blive registreret under fanen Hoteller skal indkvarteringsstedet tilbyde alle disse fire faciliteter:

 • Reception åben døgnet rundt med personale.
 • Daglig rengøring inkluderet i værelsesprisen..
 • Privat badeværelse til hver enhed.
 • Hvis der er et krav om minimum-ophold, må det højst være 3 overnatninger.

For at blive registreret under fanen B&B'er/kroer skal indkvarteringsstedet have:

 • Personale på stedet hver dag.
 • Daglig rengøring inkluderet i værelsesprisen.

For at blive registreret under fanen Specialiserede indlogeringssteder skal indkvarteringsstedet have:

 • Personale på stedet hver dag.

Specialiserede indlogeringssteder:

 • Indkvarteringssteder, der tilbyder delte værelser (i stil med sovesale), opfattes som vandrerhjem og vil blive registreret under "Specialiserede indlogeringssteder".
 • TripAdvisor samarbejder med FlipKey og Holiday Lettings, hvilket betyder, at din ejendom automatisk registreres på TripAdvisor, hvis du registrerer din ferieejendom på en af disse sider.
 • Tilmeld dig hos FlipKey, hvis du har base i USA, Canada, Caribien eller Mexico.
 • Befinder du dig i andre lande, skal du tilmelde dig hos Holiday Lettings.
Seværdigheder

Vi registrerer permanente turistattraktioner. Midlertidige eller sæsonprægede aktiviteter (f.eks. grønttorve og loppemarkeder), ting, der kun findes på nettet, eller tjenester som kurser eller informationstjenester kan registreres som ressourcer, men ikke som seværdigheder. Vi inkluderer registreringer med udstyrsudlejning til sportsrelaterede aktiviteter såsom cykler, surfbræt og scootere. Vi registrerer ikke bil-/køretøjsudlejning, udlejning af elektronisk udstyr (såsom mobiltelefoner, tabletter og GPS-enheder) eller personlige enheder (såsom barnevogne, strandparasoller og kameraer).

Seværdigheden skal have et officielt navn, en officiel adresse og et offentligt tilgængeligt telefonnummer. Den skal være åben/tilgængelig for kunder på regelmæssig, planlagt basis. Forudbestemte åbningstider eller afgangstidspunkter skal være offentliggjort på et officielt websted eller i en trykt brochure.

Hvis seværdigheden ikke er et fast sted (f.eks. rundtur eller krydstogt) skal planlagte afgange og destinationer (hvis relevant) tilkendegives på webstedet eller i en brochure. Vi registrerer firmaer, der tilbyder endags-rundture/krydstogter.

Firmaer, der tilbyder private rundture, kan kvalificere sig til registrering hvis:

 • Firmaet tilbyder endags-ture (uden overnatning og ikke over flere dage).
 • Firmaet har licens fra/er anerkendte af repræsentanter fra de lokale by- eller turismemyndigheder.
 • Firmaet har et websted.
 • Ordet "privat" forekommer i registreringens navn.
Restauranter

Vi registrerer restauranter, der er åbne for offentligheden. For kæder registrerer vi hver beliggenhed som en individuel restaurant.

Ressourcer

Vi registrerer rejserelaterede ressourcer under de følgende kategorier:

 • Officiel turistinformation
 • Timeshare-lejligheder
 • Firmaer, der tilbyder rundture: med overnatning eller individuelt tilpassede tjenester
 • Diverse
Funktioner for registreringer på TripAdvisor
Funktion
Detaljer
Registreringens placering
Registreret på ejendommens adresses geografiske placering.
Brugeranmeldelser
TripAdvisors besøgende kan skrive brugeranmeldelser for registreringen, men vi kan ikke garantere, at der vil blive skrevet brugeranmeldelser.
Billede
Du kan vedhæfte et billede af dit indkvarteringssted (kun .jpg-, .gif-, eller .png-filer) til din registrering, når du udfylder formularen. Maks. størrelse for hvert billede er 5 MB.
Beskrivelse
Du kan skrive en beskrivelse, der vedlægges din registrering. Begrænsninger: maks. 500 tegn, ingen HTML-tags, ingen telefonnumre, webadresser eller e-mailadresser og ingen STORE BOGSTAVER.
Kontakt- og ejendomsoplysninger inkluderet
Indkvarteringssteder:
Indkvarteringsstedets navn, adresse, minimum- og maksimumpris, korteste ophold, antal værelser, indkvarteringsstedets type (hotel, motel, B&B osv.) og faciliteter. Kontaktoplysninger (telefon, e-mail, web) kan anføres ved en erhvervsregistrering – besøg TripAdvisor til erhverv for at få flere oplysninger.
Seværdigheder:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og webstedsadresse.
Restauranter:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og webstedsadresse. Inkluderer køkkener, kvarterets beliggenhed, gennemsnitlig pris for et måltid, åbningstider og specialegenskaber for din registrering.

TripAdvisor forbeholder sig ret til at ændre i disse politikker når som helst og til at afvise eller fjerne registreringer på ethvert grundlag.