Vi kan se, at du bruger en browser, som vi ikke understøtter. Derfor vises TripAdvisors websted eventuelt ikke korrekt.
Vi understøtter følgende browsere:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Registrer et indkvarteringssted på TripAdvisor

Hvis du registrerer en lejet feriebolig, skal du klikke her.
TripAdvisor registrerer indkvarteringssteder, der tilbyder flere værelser/enheder på en specifik adresse og har kapacitet til mere end et selskab af gæster ad gangen. Indkvarteringsstedet skal have et officielt navn og en officiel adresse, og ledelsen skal dagligt være til stede på indkvarteringsstedet. Flere regler gælder: læs hele TripAdvisors politik for registrerede indkvarteringssteder.

Dine oplysninger

Navn *
E-mail *
Hvad er din rolle i denne virksomhed? *

Registreringsoplysninger om dit indkvarteringssted

Land *
By * (ejendommens adresses faktiske geografiske placering skal anvendes) *
Stat/område *
Fax
E-mail
Facebook-side
Samlet antal værelser og suiter *
Prisklasse *
til
Beskrivelse af dit indkvarteringssted
Maks. 400 tegn
Tilføj en beskrivelse på et andet sprog

Oplysninger om dit indkvarteringssted

Korteste ophold *(ferier ikke inkluderet)
Sikkerhed *
Personale på stedet *
Rengøring *
Rengøringens hyppighed *
Reception *
Badeværelse *

Faciliteter

Har dette indkvarteringssted noget af følgende?
Andre oplysninger (valgfrit)

Vælg et billede til at repræsentere denne registrering

Billedfil:

Indsend denne enhed til registrering

Afkryds dette felt for at bekræfte, at du er officiel repræsentant for den ejendom, som du indsender denne registreringsanmodning for, og at de indsendte oplysninger er korrekte. Ved at indsende et billede bekræfter du også, at du har retten til at bruge billedet på nettet og bekræfter, at du holder TripAdvisor skadesløs ved alle problemer med ophavsret, der kunne opstå i forbindelse med din brug af billedet
Send